woensdag 26 december 2018

Sfeervol afscheid van een droomjob

Op zaterdag 29 december 2018 nodig ik u vanaf 20.00u graag uit in GC Colomba (Wijngaardstraat 1 te 3070 Kortenberg) voor een sfeervol afscheidsfeest bij het einde van mijn mandaat als burgemeester van Kortenberg.

Gedurende 36 jaar mocht ik de inwoners van Kortenberg vertegenwoordigen in het OCMW (nu Welzijnshuis), de gemeenteraad en het schepencollege van onze gemeente.  18 jaar mocht ik de mooiste functie uitoefenen die er in de politiek bestaat: burgemeester.

Maar nu is het tijd voor een aflossing van de wacht. Ik heb de gemeentelijke politiek nooit beschouwd als een 'verworven recht' en ik heb er mij altijd voor gehoed om niet te vergroeien met mijn functie. Daarom ben ik blij en fier dat onze gemeente vanaf 1 januari 2019 in goede handen is met mijn opvolgster, Alexandra Thienpont, en met een dynamische, positieve groep van zowel vertrouwde, als ook nieuwe en jonge vertegenwoordigers in de gemeenteraad en in het schepencollege.

Het is de moeite waard om langs te komen op dat afscheidsfeestje, want ik heb een topgroep uitgenodigd om op de scène te staan.  Dat optreden begint om 21.00u en duurt tot ongeveer 22.30u.

Dit concert bied ik graag op mijn kosten aan, omdat ik zelf een superfan ben van de band in kwestie.

Het zou me zeer veel plezier doen om u op dit afscheidsfeest te mogen verwelkomen.


dinsdag 4 december 2018

Aandenken voor de gemeenteraadsleden op de laatste zitting van de legislatuur

Op het einde van de laatste raadszitting van deze bestuursperiode, kregen alle gemeenteraadsleden als aandenken een witte map met het logo van de gemeente Kortenberg en met een vermelding van de zittingsperiode van de gemeenteraad aangeboden.  Gemeenteraadsvoorzitter Chris Taes (CD&V) dankte ieder van hen voor hun inzet en voor de goede samenwerking gedurende de voorbije zes jaar.  Kosteloze overdracht van een perceel grond aan de gemeente


De gemeenteraad ging akkoord met het opleggen van een kosteloze overdracht van een perceel grond – met inbegrip van een kapelletje –, met een oppervlakte van 41 ca, eigendom van de familie Laneau, aan de gemeente Kortenberg, waarbij buurtweg nr. 10 met een oppervlakte van 26 a 61 ca, te allen tijde dient gevrijwaard te blijven op de wettelijk verplichte breedte en steeds toegankelijk en begaanbaar dient te zijn. 

De overdracht van het perceeltje grond met kapel geschiedt voor openbaar nut om ingelijfd te worden in het openbaar domein.

Alle kosten, rechten en erelonen waartoe deze akte aanleiding zou geven, vallen ten laste van de initiatiefnemer.


Grondinnemingen aan de Goedestraat in Meerbeek


De gemeenteraad keurde het voorstel goed om ter hoogte van de gronden langsheen de Goedestraat 13 – 19 in Meerbeek aan de eigenaar de verplichting op te leggen om kosteloos een strook grond van 43,33 ca af te staan aan de gemeente Kortenberg voor openbare wegenis (meer bepaald: de aanleg van een voetpad) zodat die kan worden ingelijfd bij het openbaar domein.

De kosten voor het opstellen van de notariële akte zijn ten laste van de projectontwikkelaar.