maandag 8 oktober 2018

Nederokkerzeelsesteenweg wordt heringericht


Op donderdag 18 oktober a.s. wordt om 19.30u het ontwerp voor de herinrichting van de Nederokkerzeelsesteenweg aan de omwonenden voorgesteld in OC De Zolder te Erps-Kwerps.  De inwoners in kwestie krijgen daarover deze week een brief in de bus.

Het gemeentebestuur van Kortenberg was zich al enige tijd bewust van de slechte toestand van deze verbindingsweg tussen Nederokkerzeel en Erps-Kwerps en had daarom in de financiĆ«le meerjarenplanning voorzien dat in de loop van 2018 een gedetailleerd ontwerp zou worden opgesteld voor een grondige aanpak van deze straat.  Die studie is nu afgerond.  Intussen werden deze zomer de putten in de straat voorlopig hersteld.
 
De herinrichting houdt een volledige vernieuwing van de nutsvoorzieningen en van het wegdek in, evenals strategisch gelegen verhoogde kruispunten, veilige oversteekplaatsen, voet- en fietspaden, een infrarode snelheidscamera dichter naar het centrum toe en een snelheidsbord voor de onoverzichtelijke bocht aan de Kasteelstraat.  Naast de reeds bestaande veilige fietsverbinding met Nederokkerzeel via Lelieboomgaarden, wordt in het ontwerp ook een doortrekking van het fietspad op de Nederokkerzeelsesteenweg gepland tot aan de grens met Kampenhout (Nederokkerzeel).
 
In tegenstelling tot de indruk die vorige week werd gewekt in bepaalde berichtgeving, schuift het gemeentebestuur een oplossing voor deze verbindingsweg dus niet op de lange baan, maar werd de voorbije maanden hard gewerkt aan een ontwerp dat een volledige en grondige herinrichting van de straat behelst.  Naar goede gewoonte wil het gemeentebestuur eerst luisteren naar reacties en suggesties van de omwonenden vooraleer het ontwerp verder wordt afgewerkt en aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.dinsdag 4 september 2018

Lijst met erkende omgevingsambtenaren aangepast


Omwille van het ontslag van het voormalige diensthoofd ruimtelijke ordening bij de gemeente Kortenberg, mevrouw Sally Scheerens, stelde de Kortenbergse gemeenteraad, op voorstel van schepen van ruimtelijke ordening Bart Nevens (N-VA), de lijst van omgevingsambtenaren als volgt vast: mevrouw Inge Hauspie en de heer Dieter Hendrickx.  Mevrouw Sally Scheerens treedt dus niet langer op als omgevingsambtenaar voor de gemeente Kortenberg.


Gebruiksovereenkomsten voor jeugdlokalen


Op voorstel van schepen van jeugd Harold Vanheel (N-VA) werden de gebruiksovereenkomsten voor het gebruik van jeugdlokalen door de jeugdbewegingen goedgekeurd.
De gebruiksovereenkomsten waren aan actualisering en stroomlijning toe.  De belangrijkste nieuwigheden zijn dat duidelijk wordt gemaakt in welke lokalen overnacht mag worden en in welke omstandigheden dat al dan niet is toegelaten, dat er een meldingsplicht is wanneer de lokalen voor specifieke doeleinden worden gebruikt en dat er bindende richtlijnen worden voorgeschreven voor een veilig gebruik van de lokalen (o.m. op het vlak van elektriciteit, gas, afvalproducten, mogelijk giftige stoffen, e.d.m.).