donderdag 28 juni 2018

Minister Koen Geens biedt concreet perspectief voor De Grubbe


Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft het politiecollege van HerKo per brief geĆÆnformeerd over een aantal duidelijke engagementen die hij neemt in verband met de veiligheidsondersteuning van De Grubbe. Deze engagementen liggen in de lijn van wat ook minister Jan Jambon (N-VA) hierover in het vooruitzicht had gesteld.

Vanaf eind 2019 zullen de uithaling en de transporten van minderjarigen uit ‘De Grubbe’ maximaal worden overgenomen door de nieuwe Directie Beveiliging (DAB) van de federale politie.

De Minister van Justitie heeft opdracht gegeven om de omzendbrief MFO-1 van 13/12/2001 te herschrijven in functie van deze hertekening van het politielandschap. 
De lokale politie zal alleen nog in uitzonderlijke gevallen worden ingeschakeld voor transporten.

De federale politie heeft de opdracht gekregen om een formeel protocol voor De Grubbe op te stellen.

De problematiek van de frequente transporten als gevolg van de zogenaamde ‘Everberg-wet’ zal besproken worden op een overleg met de gemeenschapsregeringen en het college van Procureurs-generaal.

Het is de eerste maal in 16 jaar tijd dat politiezone HerKo een dergelijk concreet en getimed perspectief krijgt. Het Kortenbergse gemeentebestuur en politiezone HerKo appreciƫren het initiatief van de Minister van Justitie om tot een definitieve en structurele oplossing te komen.
dinsdag 26 juni 2018

Gemeenschapswachten zijn bevoegd voor vaststelling parkeerovertredingen


De Kortenbergse gemeenschapswachten, Davy Vannuvel en Tom Belis, werden door de gemeenteraad gemachtigd als GAS-ambtenaren voor overtredingen op ‘stilstaan en parkeren’.  Concreet betekent dit dat zij gemeentelijke administratieve sancties kunnen uitschrijven voor voertuigen die in overtreding staan op het vlak van stilstaan en parkeren.
Zware parkeerboetes, die worden uitgeschreven wanneer de veiligheid van de weggebruikers in gevaar is, of parkeerboetes in combinatie met andere verkeersovertredingen, worden nog steeds uitsluitend door de politie toegekend.